Thien Thanh’s Blog

Skype 3.1.0.144 Final

Posted by thienthanh trên Tháng Ba 18, 2007

Skype is the next phenomenon from the people who brought you KaZaA. Just like KaZaA, Skype uses P2P (peer-to-peer) technology to connect you to other users – not to share files this time, but to talk and chat with your friends. The technology is extremely advanced – but super simple to use… You’ll be making free phone calls to your friends in no time! Use Skype to give your friends a call and voice chat with them at the highest quality on the market.
Đọc tiếp »

Posted in Software, Tin tức | Leave a Comment »

ACDSee Photo Manager 9 + ACDSee 8.1 PRO

Posted by thienthanh trên Tháng Ba 18, 2007

ACDSee từ lâu đã là trình quản lí và xem ảnh cực kì nổi tiếng và thông dụng. Hổ trợ hàng trăm các định dạng ảnh máy tính và máy ảnh KTS, ngoài khả năng quản lí thư viện ảnh chuyên nghiệp, ACDSee còn trang bị các công cụ khác như tạo SlideShow, công cụ chỉnh sửa ảnh (Photo Canvas), sửa tật mắt đỏ, chia sẻ ảnh trực tuyến,…
Đọc tiếp »

Posted in Software | 3 Comments »

Norton Antivirus v2007 + KeyGen

Posted by thienthanh trên Tháng Ba 17, 2007

Norton AntiVirus from Symantec is one of the best anti-virus software titles in the world. Enjoy the security of automatic protection against viruses, malicious ActiveX controls and Java applets, and other dangerous code. It protects you while you’re surfing the Internet or getting information from floppy disks, CDs, or a network. It also automatically scans incoming attachments in the most popular email programs. It is extremely easy to keep updated, with automatic retrieval of new anti-virus definitions from Symantec as often as once a week.

Đọc tiếp »

Posted in Software | 35 Comments »

LanTalk XP v2.9.3

Posted by thienthanh trên Tháng Ba 16, 2007

LanTalk XP có chức năng tương tự như một trình tin nhắn tức thời (IM) trong hệ thống mạng nội bộ (LAN), nếu như Y!M là trình tin nhắn dùng cho Internet thì LanTalk sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của Y!M trong mạng LAN. LanTalk có thể addnick (Computer Name), chat, lưu, gửi tin nhắn nhanh chóng thay cho giao diện dòng lệnh xấu xí của Windows XP.
Đọc tiếp »

Posted in Software | Leave a Comment »

Tính cos(x)

Posted by thienthanh trên Tháng Hai 28, 2007

/**********************

Tinh cos(x)

Bui Ngoc Viet

Ma SV: A09854

**********************/

#include

#include

using namespace std;

void main()

{

float x;

cout>x;

float e;

cout>e;

float cosx=1;

float soN=x*x/(2*1);

int i=2,j=0;

while (soN>e)

{

j++;

cosx=cosx+soN*pow(float(-1),j);

i+=2;

soN*=x*x/(i*(i-1));

}

cout

Posted in Hoc Tap | Leave a Comment »

Tính căn bậc 2

Posted by thienthanh trên Tháng Hai 28, 2007

/*************

Tinh can bac hai

Bui Ngoc Viet

Ma SV: A09854

**************/

#include

#include

using namespace std;

void main()

{

float so;

cout>so;

float e;

cout>e;

double xm=so;

double xn=(xm+so/xm)/2;

int i=0;

while((xm-xn)>=e)

{

xm=(xn+so/xn)/2;

xn=(xm+so/xm)/2;

i++;

}

cout

Posted in Hoc Tap | Leave a Comment »

Đổi nhị phân sang thập phân và ngược lại.

Posted by thienthanh trên Tháng Hai 28, 2007

 /******************

Doi so thap phan sang nhi phan

Bui Ngoc Viet

Ma SV: A09854

*******************/

#include <iostream>

#include <iomanip>

#include<math.h>

using namespace std;

void nhiphan();

void thapphan();

void main()

{

int chon;

cout<<“MENU:\n”;

cout<<“1-Chuyen so thap phan sang nhi phan.\n”;

cout<<“2-Chuyen so nhi phan sang thap phan.\n”;

cout<<“Chon muc:”;

cin>>chon;

cout<<“\n\n”;

switch (chon)

{

case 1:

nhiphan();

break;

case 2:

thapphan();

break;

default:

cout<<“Sai.”;

}

}

void nhiphan()

{

double so;

cout<<“DOI SO THAP PHAN SANG DANG NHI PHAN\n”;

cout<<“Nhap so thap phan: “;

cin>>so;

double tam=so;

double nhiphan=0;

double i=0;

while(tam!=0)

{

nhiphan+=fmod(tam,2)*pow(10,i);

tam=floor(tam/2);

i++;

}

cout<<setiosflags(ios::fixed)<<setprecision(0)

<<“Ketqua: “<<so<<“(10) = “<<nhiphan<<“(2)”<<endl;

}

void thapphan()

{

double so;

cout<<“DOI SO NHI PHAN SANG DANG THAP PHAN\n”;

cout<<“Nhap so nhi phan:”;

cin>>so;

double tam=so;

double thapphan=0;

float i=0;

while(tam!=0)

{

thapphan+=fmod(tam,10)*pow(2,i);

tam=floor(tam/10);

i++;

}

cout<<setiosflags(ios::fixed)<<setprecision(0)

<<“Ketqua: “<<so<<“(2) = “<<thapphan<<“(10)”<<endl;

}

Posted in Hoc Tap | Leave a Comment »

Sửa lỗi “Task Manager has been disabled by your administrator”

Posted by thienthanh trên Tháng Hai 26, 2007

Khi mở Task Manager lên mà gặp phải câu báo lỗi này thì thường do bạn vô ý, do ai phá hoại, do virus hoặc do các nguyên nhân khác. Để sửa được lỗi trên thì làm 1 trong các cách sau đây:

Cách 1: Vào Start ~> Run ~> copy đoạn lệnh sau rồi paste vào rồi Enter :
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

Cách 2: Vào Registry Editor để chỉnh sửa: (Start -> Run -> gõ vào regedit rồi bấm Enter)
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies\ System

Tìm khóa DisableTaskMgr bên phải và thay đổi giá trị thành 0.

Cách 3: Còn nếu sợ làm sai thì copy đoạn code này rồi save thành file có định dạng là .reg rồi chạy file này.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableTaskMgr”=dword:00000000

Cách 4: Cuối cùng là dùng Group Policy Editor (chính sách nhóm)
Start ~> Run ~> nhập vào gpedit.msc rồi OK.
Tìm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager.
Double click vào Remove Task Manager rồi thiết lập là Not Configured, xong rồi thì Ok.

Sau khi làm xong 1 trong các bước trên thì khởi động lại máy tính.

(Sưu tầm có chỉnh sửa)

Posted in Tin tức | Leave a Comment »

Symantec Norton Ghost 2006 v10.0

Posted by thienthanh trên Tháng Mười Hai 29, 2006

Sao luu phuc hoi tap tin va dia cung

Version nay co the doc duoc dang file anh cua DriveImage
Download
Crack

Posted in Software | 1 Comment »

Microsoft Windows XP SP1 Universal Audio Architecture Update (Q888111)

Posted by thienthanh trên Tháng Mười Hai 26, 2006

This package contains version 1.0a of the Universal Audio Architecture (UAA) high-definition audio class driver for the listed desktop models running the listed Microsoft Windows Operating Systems. This release supports the high-definition audio and modem implementations that were known to Microsoft as of 01 August 2004. This is the second version of this driver.
For more information about this issue, refer to Microsoft Knowledge Base article 888111, ”Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio class driver version 1.0a available for Windows XP, Windows Server 2003, and Windows 2000.”

Download : ftp://ftp.hp.com//pub/softpaq/sp30501-31000/sp30739.exe

http://acmserver.cs.ucr.edu/~amitra/hda_bus/

Posted in Software | 2 Comments »